Biomectin 1%
injekcijska otopina
antiparazitik, endektocid
avermektin, ivermektin
za goveda, ovce i svinje
 

Sastav:
1 mL injekcijske otopine Biomectin 1% sadrži: Ivermektin (H2B1a 3 80% + H2B1b L 20%) 10 mg

Djelovanje:
Biomectin 1% injekcijska otopina sadrži avermektinski endektocid široka spektra. Ivermektin je fermentacijski proizvod aktinomicete Streptomyces avermitilis. Osnovni mehanizam djelovanja avermektina je promjena aktivnosti ionskih kanala u živčanom sustavu i mišićima nematoda i artropoda. Ivermektin se veže na receptore u membranama živčanih stanica tih parazita što uveća propusnost za ione klora koji posljedično ulaze u stanice. Slijedi hiperpolarizacija te se zakoči aktivnost u neuronima oblića i mišićima člankonožaca. Potom se prekine prijenos podražaja i dolazi do klijenuti i uginuća nametnika. Zbog drugačije neurotransmisije ivermektin ne djeluje na trakavice i metilje.
Sigurnost primjene avermektina za sisavce temelji se na sljedećem: sisavci nemaju kanale za ione klora čijem otvaranju posreduje glutamat; slab je afinitet makrocikličkih laktona za ionske kanale čijem otvaranju posreduju drugi ligandi i naposlijetku avermektini ne prolaze krvno-moždanu barijeru većine sisavaca.
U ciljnih vrsta ivermektin se nakon s.c. aplikacije sporo resorbira, brzo i opsežno raspodjeljuje, a prolongirano eliminira. Poluvrijeme eliminacije iznosi u krava 8 dana. Izlučuje se prije svega sa žuči i izmetom, a mokraćom tek 2 %. U goveda, ovaca i svinja ivermektin iskazuje dugotrajan antiparazitski učinak.

Indikacije:
Suzbijanje i liječenje želučano-crijevnih, plućnih i 'kožnih parazita' u goveda, ovaca i svinja.
• Govedo:
Biomectin injekcije upotrebljavaju se za suzbijanje invazija želučano-crijevnim i plućnim nematodima, ličinkama goveđeg štrka u migraciji te ušima, paušima i šugarcima.

Želučano-crijevni oblići
Adulti
L4
Hipobiotski L4
Ostertagia ostertagi
+
+
+
O. lyrata
+
+
Haemonchus placei
+
+
Trichostrongylus axei
+
+
T. colubriformis
+
+
Cooperia oncophora
+
+
C. punctata
+
+
C. pectinata
+
+
Oesophagostomum radiatum
+
+
Nematodirus helvetianus
+
N. spathiger
+
Bunostomum phlebotomum
+
+

Plućni vlasci
Adulti
L4
Hipobiotski L4
Dictyocaulus Viviparus
+
+
 

Štrkovi
Adulti
Ličinke u migraciji
Hypoderma bovis  
+
H. lineatum  
+

Uši i pauši
Adulti
Razvojni stadiji
Linognathus vituli
+
+
Haematopinus eurysternus
+
+
Solenoptes capillatus
+
+

Šugarci
Adulti
Razvojni stadiji
Psoroptes ovis var. Bovis
+
+
Sarcoptes scabiei var. Bovis
+
+

- Biomectin 1% također može poslužiti kao pomoć u suzbijanju invazije sa pauši (Damalinia bovis) i šuge uzrokovane grinjom Chorioptes bovis. No ivermektinom nije moguće postići cjelovito izliječenje tih parazitoza.

• Ovca:
Biomectin 1% upotrebljava se za liječenje i suzbijanje invazija želučano-crijevnim i plućnim oblićima, ličinkama ovčjeg štrka u migraciji i šugarcima (grinje):

Želučano-crijevni oblići
Adulti
L4
Hipobiotski L4
Haemonchus Contortus
+
+
-
H. placei
+
-
-
Ostertagia circumcinta
+
+
-
O. trifurcata
+
+
-
Trichostrongylus axei
+
+
-
T. vitrinus
+
-
-
T. colubriformis
+
+
-
Nematodirus filicolis
+
+
-
Cooperia curticei
+
-
-
Oesophagostomum columbianum
+
-
-
O. venulosum
+
-
-
Chabertia ovina
+
+
+
Trichuris ovis
+
-
-

Plućni vlasci
Adulti
L4
Hipobiotski L4
Dictyocaulus filaria
+
+
 
Protostrongylus rufescens
+
   

Štrkovi
Adulti
Ličinke u migraciji
Oestrus ovis  
+

Šugarci
Adulti
Razvojni stadiji
Psoroptes communis var. ovis
+
+
Sarcoptes scabiei var. bovis
+
+


- U liječenju šuge ovaca Biomectin treba aplicirati 2x s razmakom od 7 dana. Samo jednokratnim tretmanom umanjit će se broj šugaraca što može dati pogrešnu sliku da je šuga iskorijenjena.

• Svinja:
Biomectin upotrebljava se za liječenje i suzbijanje invazija želučano-crijevnim, plućnim i bubrežnim nematodima te ušima i šugarcima (grinje):

Želučano-crijevni oblići
Adulti
L4
Hipobiotski L4
Ascaris suum
+
+
-
Hyostrongylus rubidus
+
-
-
Oesophagostomum spp.
+
+
-
Strongyloides ransomi
+
-
-

Plućni vlasci
Adulti
L4
Hipobiotski L4
Metastrongylus spp
+
 

Uši i pauši
Adulti
Juvenilni stadiji
Haematopinus suis
+
+

Šugarci
Adulti
Razvojni stadiji
Sarcoptes scabiei var. suis
+
+Biomectin 1% apliciran krmačama 7-14 dana prije prasenja djelotvorno 'kontrolira' transmamarni (laktogeni) prijenos nematoda Strongyloides ransomi na prasad.
Za uspješno suzbijanje šuge treba poduzeti sve mjere da se spriječi reinfestacija, tj. ne smije se svinje izlagati netretiranim jedinkama, ili zagađenoj opremi u nastambama.
Ivermektin ne djeluje na jajašca uši od kojih se neka izlegu tek nakon 3 tjedna. Stoga je u slučaju infestacije ušima iz infestiranih jajašaca, tretman potrebno ponoviti.

Kontraindikacije:
Ivermektin 1% injekcije ne smiju se dati:
- kravama i ovcama u laktaciji ukoliko se njihovo mlijeko i proizvodi od mlijeka koriste za prehranu ljudi;
- intravenski i intramuskularno;
- životinjama za koje ovaj antiparazitik nije registriran. Posebno je toksičan za pojedine pasmine pasa npr. škotske (collie) i staroengleski ovčari (bobtail).

Način primjene i doze
Za aplikaciju moraju se upotrebljavati sterilne igle i štrcaljke te poštivati pravila aseptičnog rada. Tretira li se veća skupina životinja povoljno je u čepu na bočici ostaviti iglu za aspiraciju lijeka. Druga je mogućnost rabiti automatske štrcaljke. Injekcije se ne smije dati mokrim i onečišćenim životinjama.

VRSTA
MJESTO APLIKACIJE
DOZA
Govedo
s.c., ispred ili iza lopatice
1 mL/50 kg
Ovca
s.c., u kožni nabor iza lopatice
0,5 mL/25 kg
Svinja
s.c. iza uha na vratu
0,3 ml/10kg


Goveda:
Biomectin 1% injekcije apliciraju se s.c., ispred ili iza lopatice, u dozi od 1 mL/50 kg t.m. (0.2 mg ivermektina/kg). Da se umanji bol i upalna reakcija na mjestu injekcije doze veće od 10 mL treba aplicirati na 2 mjesta.
Kako bi se izbjegle sekundarne reakcije zbog ugibanja ličinaka malog i velikog goveđeg štrka za vrijeme migracije u području jednjaka (Hypoderma lineatum) ili kralježničnog kanala (Hypoderma bovis), pripravak Biomectin treba aplicirati na kraju aktivnosti krilatih stadija, to jest u kasnu jesen nakon prvih mrazeva ili početkom zime, a to je prije nego li su ličinke u migraciji stigle do spomenutih lokacija. U našim krajevima hipodermoza goveda ne smije se liječiti u razdoblju od kraja prosinca do početka ožujka.
Ovce:
Supkutano 0.5 mL/25 kg t.m. (0.2 mg ivermektina/kg) - npr. u kožni nabor iza lopatice. Suzbijanje estroze ovaca najbolje je provesti ujesen nakon prvih mrazeva, tj. kada više nema odraslih insekata (krilati stadij) i mogućnosti reinvazije.
Svinje:
0.3 mL/10 kg t.m. s.c. (0.3 mg ivermektina/kg), iza uha na vratu. U mladih svinja, posebno onih lakših od 16 kg, kojima je ukupna doza manja od 0.5 mL, važno je Biomectin 1% točno dozirati (upotrijebiti štrcaljku s podjelom od 0.1 mL).
- Na početku svakog programa suzbijanja parazita treba jednokratno liječiti sve životinje u uzgoju. Svinje koje dolaze u dodir sa zemljom u slučaju reinvazije nužno je ponovno dehelmintizirati. Nakon liječenja šuge treba poduzeti mjere da se spriječi reinvazija.

Napomene, mjere opreza i interakcije
Suzbijanje ličinki goveđega štrka kontraindicirano je provoditi zimi zbog mogućih komplikacija pr. ugibanje ličinki u kičmenom kanalu (pareze, paralize), ugibanje u stjenci jednjaka (slinjenje i nadam).

Do sada nisu utvrđeni štetni učinci ivermektina na graviditet i rasplođivanje životinja.
Toksični učinci ivermektina javljaju se tek prilikom aplikacije doza 20-30 x većih od preporučene. U slučaju da se jave toksične reakcije zbog predoziranja (tremor, konvulzije, koma) treba poduzeti simptomatsko liječenje.
Nisu poznate in vivo interakcije ivermektina s drugim usporedo danim lijekovima.
Za vrijeme rukovanja ivermektinom ne smije se jesti, piti i pušiti.
Ivermektin je posebno toksičan za ribe i mnoge organizme vodenih ekosustava. Stoga se s neiskorištenim ivermektinom ne smije zagaditi nadzemne ili podzemne vodotokove.

Karencija
Meso, organi i druga jestiva tkiva:
- Ovce 21 dan.
- Goveda i svinje 28 dana.

Mlijeko: Ako se rabi za prehranu, ili za izradu mliječnih proizvoda Biomectin 1% injekcije ne smije se dati kravama i ovcama u laktaciji. Da bi se izbjeglo izlučivanje ivermektina mlijekom steone junice mora se liječiti 3 60 dana prije očekivanog termina telenja, a ovce 33 dana prije janjenja.
U okolnostima prijevremenog poroda mlijeko nije ispravno za hranu ljudi 60 dana od davanja ivermektina.klikni za elektronsku poštu
povratak na vrh stranice